close
Tag

काठमाडौं । तपाईँ हामीले खरिद गरेका विभिन्न सामग्रीमा अनेकन सङ्केत दिइएका हुन्छन् । विशेषगरी विद्युतीय उपकरणमा त्यस्ता सङ्केत बढी मात्रामा देख्न पाइन्छ । यदि तपाईँले आफ्नो चार्जरलाई फर्काएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि विभिन्न सङ्केत पाउन सक्नु हुन्छ । विद्युतीय उपकरणमा हुने...